PHÂN HỆ CÔNG CỤ

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý theo dõi chi tiết từng công cụ dụng cụ và linh, phụ kiện đi kèm

-           Quản lý quá trình sử dụng, điều chuyển công cụ dụng cụ và chi tiết phụ tùng đi kèm.

-           Quản lý quá trình phân bổ sử dụng công cụ dụng cụ cho bộ phận, sản phẩm…

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø   Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ.

- Tổng hợp hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo kỳ

- Nhập liệu  từ file Excel ( biểu tượng )

- Tự động tạo chứng từ hạch toán phân bổ sử dụng trong kỳ

- Bảng kê phát sinh công cụ dụng cụ.

- Bảng kê phân bổ công cụ dụng cụ (Phát sinh trong kỳ).

- Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ.

Ø  Giao diện màn hình phân hệ Công cụ